SO-320 SHRINGKAGE LIMIT TEST (PENGUJIAN BATAS SUSUT)

Standar Acuan : SNI 3422-2008, ASTM D-427, AASHTO T-92

Pengujian Shringkage Limit (Batas Susut Tanah) adalah untuk menentukan kadar air pada batas semi padat ke keadaan padat yang disebut batas susut dan digunakan untuk menentukan sifat-sifat tanah. Batas susut tanah adalah kadar air minimum dimana masih dalam keadaan padat atau keadaan diantara keadaan semi padat dan keadaan padat.

Alat dan Bahan 

 1. Prong plate
  • Cawan porselin
  • Monel dish
  • Cristalizing dish : - dish (dia. 5 cm), overflow dish (dia. 9 cm)
 2. Spatula
 3. Plat kaca - Plat kaca tanpa jarum - Plat kaca yang mempunyai 3 buah jarum/kaki (prong plate)
 4. Gelas ukur
 5. Timbangan
 6. Air raksa
 7. Oven

Langkah-Langkah Pengujian

 1. Tanah yang dipergunakan dapat tanah yang terganggu.
 2. Ring silinder diisi dengan contoh tanah, ratakan ke dua permukaannya, tinggi dan diameter ring terlebih dahulu diukur.
 3. Contoh tanah dimasukkan dalam oven pada temperatur 105 - 110°C selama 24 jam.
 4. Setelah dioven lalu dimasukkan ke dalam desikator selama kurang lebih 1 jam.
 5. Kontainer kaca diisi dengan air raksa, permukaannya dalam container diratakan dengan pelat kaca, hal ini disebabkan karena permukaan air raksa cembung.
 6. Timbang pelat kaca dan container kacanya.
 7. Letakkan container kaca di atas cawan kaca, lalu contoh tanah ditekan perlahan-lahan ke dalam Hg dalam container diratakan dengan pelat kaca.
 8. Timbang berat cawan kaca + Hg yang tumpah