SO-450 MOISTURE CONTENT TEST (PENGUJIAN KADAR AIR TANAH)

Standar Acuan : SNI 1965:2019, ASTM ASTM D2216-10, MOD

Pengujian Kadar Air Tanah (Moisture Content Test) bertujuan untuk menentukan kadar air terhadap massa tanah, batu, dan material serupa yang dilakukan di laboratorium, pengurangan massa dengan cara pengeringan menyebabkan kehilangan air kecuali sebagaimana disebutkan pada 1.4, 1.5, dan 1.7. Untuk penyederhanaan, kata material mengacu pada tanah, batu, atau agregat yang paling sesuai.

Tujuannya adalah untuk menentukan kadar air tanah yaitu perbandingan antara berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat kering yang dinyatakan dalam persen.

Prosedur pelaksanaannya yaitu :

  1. Membersihkan cawan kemudian menimbangnya.
  2. Tanah yang akan diperiksa ditempatkan dalam cawan bersih yang telah diketahui beratnya.
  3. Cawan dan isinya kemudian ditimbang dan beratnya dicatat.
  4. Masukkan cawan dan isinya kedalam oven pengering selama 24 jam atau berat contoh tanah konstan.
  5. Setelah 24 jam, lalu mendinginkan cawan + tanah kering dalam desikator, kemudian menimbangnya.
  6. Diambil 4 (empat) contoh tanah yang diperlakukan sama seperti langkah-langkah sebelumnya untuk mendapatkan nilai kadar air rata-rata.